Palvelut


Laadukas fysioterapia Turussa – Profysio


Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on parantaa tai ylläpitää yksilön toimintakykyä tai
liikkumista. Alentunutta toimintakykyä edistetään terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin. Lisäksi jokainen hoitoon tuleva saa asiantuntevaa neuvontaa ja ohjausta, yksilöllisiin tarpeisiin perustuen.


Hoito alkaa aina arvioinnilla yksilön terveydestä, liikkumisesta, toimintakyvystä tai toimintarajoitteista. Tämän perusteella tehdään suunnitelma ja valitaan sopivat hoitotoimenpiteet. Tarvittaessa tehdään kipu- ja oirehoitoja myös fysikaalisin menetelmin. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu
ammattihenkilö, jolloin voit olla varma saamasi hoidon laadukkuudesta.

Voice massage -vaivattomaan äänentuottoon ja hengitykseen


Voice massage terapia on äänentuottoon ja siihen läheisesti liittyvien lihasten
rentouttamista klassisen hieronnan ottein. Hoitoon liittyy kiinteästi hengitystoiminnon ohjaus ja aktivointi ja rentouttavan ja vagus- hermoa stimuloivan syvähengityksen oppiminen.


Hoidon kohteena on ylävartalon, rintakehän, kaulan ja kasvojen lihakset. Samalla tehdään lihastason diagnoosi äänentuoton lihasten toiminnasta. Voice massagen tavoitteena on poistaa äänentuottoon osallistuvien lihasryhmien jännitystilat ja ehkäistä siten äänihäiriöiden syntymistä. Voice massage sopii kaikille kuten laulajille, opettajille, kanttoreille, papeille, lastentarhanopettajille, näyttelijöille, puheen pitäjille ja kaikille, jotka tarvitsevat ääneensä selkeyttä ja tasapainoa! Voice massage toimii myös erinomaisesti toimistotyö- ja näyttöpäätetyöskentelyn aiheuttaman stressin purkajana !

Covid-19
Taudin jälkikuntoutuksena ohjataan hengitysharjoituksia, joilla aktivoidaan, rentoutetaan ja vahvistetaan syvähengitystä ja parannetaan hengityslihasten käyttöä!

Purentatoimintahäiriöiden hoito

Purentatoiminta on monimuotoinen fysiologinen kokonaisuus ja se saattaa häiriintyä hampaiden,
lihasten tai leukanivelen epätasapainoisesta toiminnasta. Syynä voi olla myös hermoston säätelyn ongelmat. Hoidossa pyritään "stressin" helpotukseen ja lihaksiston jännitys-ja rasitustilojen poistamiseen leukojen alueella. Hoidosta on apua esim päänsärkyyn, niska-hartialihasten kipuun ja leukaniveltaen naksumiseen, tinnitukseen sekä erilaiset trigger- eli heijastekipujen hoitoon kasvoissa.


Laadukasta hierontaa

Klassinen hieronta kohdistuu tuki-ja liikuntaelimistön liikettä tuottaviin ja pinnallisiin lihaksiin ja lihasryhmiin. Hieronnassa otetaan huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet eri lihasryhmien käsittelyssä.


Mobilisoiva hieronta jossa nivelen liikkuvuutta lisätään lihasten käsittelyn lisäksi nivelsiteisiin ja nivelkapseliin kohdistuvalla käsittelyllä. Käsittelyn avulla liikeratoihin saadaan enemmän laajuutta ja liikkuminen on helpompaa.


Asentohuimaushoidot

Asentohuimaus on kiusallinen sisäkorvan tasapainoelimen vaiva, pahimmillaan rajoittaa toimintakykyä ja lisää tapaturmariskiä.

Jos kärsit asentohuimauksesta tai oireilusta, hakeudu pikaisesti hoitoon. Oireista pääsee eroon laadukkaan kuntoutusohjelman avulla. Hoitoon sisältyy erityiset hoitomanööverit ( pään kiertoliikkeet ) sekä kotiohjeet ja seuranta.


Diagnosointi ja kuntoutusohjelma

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen aiheuttaa tasapainoelimen sisälle, väärään paikkaan kertynyt
kalkkikivisora eli "roska". Asentohuimaushoidossa paikannetaan ongelman sijainti ja korjaava asentohoito kohdistetaan siihen, jolloin oireet häviävät.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoidossa käytämme tarkkaa diagnostisointia sekä kuntoutusohjelmaa yksinkertaisten liikesarjojen muodossa.